اخبار شرکتانوشیروان روحانی
بارگزاری کتاب به شیرینی تو

تاب جدید رضا روحانی فرزند هنرمند استاد انوشیروان روحانی به نام به شیرینی تو در وب سایت .....

بار گزاری کتاب سرنوشت

کتاب جدید استاد انوشیــروان روحـانی به نام سرنوشت در وب سایت استاد بارگـذاری و در اختیار .......

نگاهی به مسیر هنری «انوشیروان روحانی»

نوشتن از روز تولد نابغه‌ای که آهنگ «تولد تولد تولدت مبارک» او را بیش از چهل سال است که تمام ایرانی‌های دنیا .........

logo-samandehi